Uprava

KARATE KLUB "KARATE CENTAR NEDELIŠĆE" NEDELIŠĆE

Uprava

1. Ivana Slukić - predsjednica
2. Bojana Grgić - zamjenica predsjednice
3. Blaženka Vizinger - tajnica

 

ŽIRO-RAČUN

IBAN: HR5123400091116042414 kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d.

ADRESA:

Karate centar Nedelišće
J.Š.Slavenskog 24B
40305 Nedelišće

MATIČNI BROJ (MB - DZS):

02794667

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB):

80546566660